لوازم و قفس طوطی

آیا قفس طوطی باید پر از اسباب بازی باشد؟

چه تعداد اسباب بازی باید در قفس طوطی باشد؟

یکی از سوالاتی که همیشه صاحبان طوطی را درگیر می کند این است که چه تعدادی اسباب بازی باید در قفس طوطی قرار دهیم؟ آیا قفس طوطی باید شلوغ و پر از اسباب بازیهای مختلف باشد یا قرار دادن صرفا 1 یا 2 اسباب بازی کفایت می کند؟