پاراکیت ها

رزیلا یکی از گونه های پاراکیت ها هستند

معرفی طوطی های رزیلا Rosella

رزیلا یکی از گونه های پاراکیت ها هستند و مهد آن سراسر قاره استرالیاست. رزیلاها طوطی هایی با جثه کوچک هستند و معمولا قادر به تقلید صدا نمی باشند اما آوازخوان های ماهری هستند.