لوری و لوریکیت ها

طوطی های لوری و لوریکیت رنگارنگ ترین طوطی ها و بومی استرالیا هستند.

طوطی لوری و لوریکیت ها

طوطی های لوری و لوریکیت رنگارنگ ترین طوطی ها و بومی استرالیا هستند. مانند باجریگا (مرغ عشق) و عروس هلندی بسیار پرتحرک و بازیگوش هستند و خصوصیات اخلاقی آنها کمی با طوطی های دیگر تفاوت دارد. فقط دو گونه Red Lori و Yellow Backed Lori استعداد کمی در تقلید صدای انسان دارند.