راه های از بین بردن جیغ زدن طوطی

چطور جلوی جیغ زدن طوطی را بگیریم؟

شاید یکی از آزاردهنده ترین بخش های نگهداری طوطی ها، جیغ زدن های گاه و بیگاه و بعضا بدون توقف آنها باشد. جیغ زدن یا فریاد کشیدن طوطی ها طبیعی است اما وقتی این مورد زیاد شود،  مشکل ساز می شود و باید به آن رسیدگی کنید. در ادامه به این موضوع می پردازیم.

تشخیص دهید که جیغ زدن های طوطی نرمال است یا خیر؟

ما نمی توانیم بطور کامل سر و صداهای طوطی را متوقف کنیم چون بالا و پایین رفتن و صداهای عجیب درآوردن و جیغ زدن از نشانه های سلامت و شادابی پرنده می باشد و جزئی از وجود طوطی سانان است که کاملا طبیعی و نرمال است. هدف ما متوقف کردن جیغ زدن هایی که نرمال نیست و ناهنجاری رفتاری نامیده می شود.

جیغ زدن را تشویق نکنید

از نزدیک شدن و توجه به وسایلی که پر سر و صدا هستن نزد طوطی خودداری کنید. هر زمان که چیزی صدای ناخوشایندی داشت نزدیکش نشوید. شما نزدیک اجسام صدا دار می شوید و به آنها توجه می کنید. این همان چیزیست که طوطی شما می خواهد (جلب توجه) پس با استفاده از جیغ و سر و صدا سعی می کند توجه شما را جلب کند. زمانیکه طوطی جیغ می زند بی توجه باشید. شاهد خواهید بود که بعد چند بار جیغ زدن طوطی ساکت می شود. در مواقعی که اتاق خالی و جداگانه دارید، زمانیکه پرنده جیغ زدن را متوقف نمی کند پرنده را مدتی به آن اتاق ببرید و تنها بگذارید. از همه افراد بخواهید تنها زمانهایی که طوطی آرام است به او توجه کنند.

سوت زدن به پرنده یاد دهید

طوطی ها با جیغ زدن به دنیا نمی آیند بلکه عوامل اطراف جیغ زدن را به آنها یاد می دهد. همه جیز درباره جلب توجه است. زمانیکه طوطی جیغ می کشد به آن توجه نکنید و با متوقف شدن جیغ، سعی کنید به پرنده سوت زدن یا حرف زدن یاد بدهید و زمانیکه پرنده سوت می زند فورا به آن توجه کنید. به این ترتیب، یک راه خوب برای جلب کردن توجه شما به پرنده می آموزید.

رفتارهای مثبت پرنده را تشویق کنید

طوطیها پرندگان اجتماعی هستند و چه بخواهید یا نه، در بعضی ساعات روز، صداهایی از خود در می آورند. باید بعضی از این صداها که از نظر شما مناسب تر است را انتخاب کنید و زمانیکه پرنده آن صدا را در آورد، به او جایزه بدهید. جایزه معمولا خوراکی و یا اسباب بازی می باشد و البته بهترین جایزه بیرون آمدن از قفس است. توجه داشته باشید بهترین زمان یادگیری حرف زدن نیز در بین همین صداهای نامفهوم است.


مطالب پیشنهادی از سراسر وب

ارسال نظر