سرب برای طوطی کشنده است، مواظب باشید!

منابعی که ممکن است باعث مصمومیت سربی طوطی شود

یکی از خطرناکترین مسمومیتها برای طوطی مسمومیت با سرب است. شاید فکر کنید پرنده شما هیچوقت با سرب مسموم نمی شود چون در دسترس او قرار ندارد اما سرب در چیزهای ساده ای که فکرش هم نمی کنید وجود دارد و ممکن است پرنده را مسموم کند. در ادامه بعضی از منابع احتمالی سرب را معرفی کرده ایم.

منابع سرب که ممکن است در دسترس طوطیها باشد و ایجاد مسمومیت سربی بکند.

1. قلاب ماهیگیری
2. گلوله سربی تفنگ
3. پرچهای دسته چاقو و کاردک
4. سیم لحیمکاری
5. رنگهای حاوی سرب که بیشتر بر روی درب و دیوار خانه های قدیمی به کار میرفت
6. نقش و نگار براق روی لباسها
7. تسمه پرده
8. فویلهای به کار رفته روی دربهای بطریهای شراب و شامپاین
9. لوازم تزئینی کریسمس
10. شیشه های رنگی روی پنجره ها
11. سکه
12. زیور آلات
13. باتری
14. برخی اسباب بازیهای پرندگان
15. کفپوش اتاق
16. سرامیکها
17. آب آشامیدنی (جریان داشته در لوله های سربی و یا حاوی پوششهای نامناسب)
18. سرپیچ لامپ
19. لعاب ظروف سرامیکی
20. لعاب پشت آینه

ارسال نظر